Wednesday, 30/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS NGỌC TẢO
 • NGUYỄN THỊ LAN ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987808615
  • Email:
   lananhn52@gmail.com
 • TRẦN THỊ NHÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987676925
  • Email:
   trannhansinhk37@gmail.com
 • NGUYỄN TRUNG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983868512
  • Email:
   dungnt0100@gmail.com
 • NGUYỄN VĂN ĐẠO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0946219368
  • Email:
   hoangdaoc2nt@gmail.com
 • NGUYỄN TRUNG HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972314173
  • Email:
   trunghangoctao@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ TOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359500014
  • Email:
   mrstoan77@gmail.com
 • CẤN ĐỨC TOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   098248831
  • Email:
   cantoan@gmail.com
 • HOÀNG VĂN HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0845111972
  • Email:
   HoaKT1972@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0988286007
  • Email:
   hienc2ngoctao@gmail.com
 • ĐỖ ANH TÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0978993539
Trường THCS NGỌC TẢO
Địa chỉ: Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội

Thiết kế và phát triển bởi