Wednesday, 30/11/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS NGỌC TẢO
 • NGUYỄN THỊ LAN ANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987808615
  • Email:
   lananhn52@gmail.com
 • TRẦN THỊ NHÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987676925
  • Email:
   trannhansinhk37@gmail.com
 • NGUYỄN TRUNG DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983868512
  • Email:
   dungnt0100@gmail.com
 • NGUYỄN VĂN ĐẠO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Điện thoại:
   0946219368
  • Email:
   hoangdaoc2nt@gmail.com
 • TRẦN THỊ THANH TÂM
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0986227631
  • Email:
   hanhtam7678@gmail.com
 • BÙI THỊ NGỌC ÁNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982826911
  • Email:
   buithingocanh10021991
 • VƯƠNG THỊ VƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0382882087
  • Email:
   vuonggv1987@gmail.com
 • TRẦN THỊ KIM TOÀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0839556755
  • Email:
   trankimtoan02@gmail.com
 • NGUYỄN THÙY DƯƠNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0983752565
  • Email:
   nguyenthuyduong2211@gmail.com
 • VƯƠNG THỊ PHƯỢNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968067783
  • Email:
   vtphuong1583@gmail.com
 • TRƯƠNG THỊ HUÊ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ KHTN
  • Điện thoại:
   0385059670
  • Email:
   truonghue280365@gmail.com
Trường THCS NGỌC TẢO
Địa chỉ: Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội

Thiết kế và phát triển bởi