Tuesday, 04/10/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử Trường THCS NGỌC TẢO
 • NGUYỄN TRUNG HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972314173
  • Email:
   trunghangoctao@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ TOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0359500014
  • Email:
   mrstoan77@gmail.com
 • KHUẤT THỊ MINH TUYẾN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01252417876
  • Email:
   minhtuyen2681976@gmail.com
 • ĐÀO THỊ LAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0974512258
  • Email:
   daothilangv@gmail.com
 • ĐỖ THỊ HẢO
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0363953873
  • Email:
   haoc2ngoctao@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ TỨ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thư viện
  • Điện thoại:
   0973371820
  • Email:
   emnhoanh8082@yahoo.com.vn
 • ĐỖ THỊ KIM OANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0972538906
  • Email:
   dooanhc2ngoctao@gmail.com
 • TRẦN THỊ BÌNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ KHXH
  • Điện thoại:
   0978604313
  • Email:
   tranbinh201077@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ XUÂN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976880447
  • Email:
   xuanc2ngoctao@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HÀ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0366800667
  • Email:
   nguyenha79nt@gmail.com
 • ĐỖTHỊ HỒNG HOAN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0334113183
  • Email:
   honghoan@gmail.com
 • ĐỐ THỊ THANH HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0972979275
  • Email:
   thanhhoa18391@gmail.com
Trường THCS NGỌC TẢO
Địa chỉ: Ngọc Tảo - Phúc Thọ - Hà Nội

Thiết kế và phát triển bởi