• HOÀNG VĂN HÒA
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   TT tổ hành chính
  • Điện thoại:
   0845111972
  • Email:
   HoaKT1972@gmail.com
 • NGUYỄN THỊ HIỀN
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên y tế
  • Điện thoại:
   0988286007
  • Email:
   hienc2ngoctao@gmail.com
 • ĐỖ ANH TÀI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0978993539
 • NGUYỄN VĂN DŨNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên bảo vệ
  • Điện thoại:
   0965432586
 • PHÙNG THỊ PHƯƠNG DUNG
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên
  • Điện thoại:
   0978516846
  • Email:
   phungdungc2ngoctao@gmail.com