Thông tin chi tiết:
HOÀNG VĂN HÒA
Họ và tên HOÀNG VĂN HÒA
Ngày tháng năm sinh 05/11/1972
Giới tính Nam
Chức vụ TT tổ hành chính
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Hành chính
Điện thoại 0845111972
Email HoaKT1972@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách