Thông tin chi tiết:
NGUYỄN THỊ HIỀN
Họ và tên NGUYỄN THỊ HIỀN
Ngày tháng năm sinh 25/05/1984
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên y tế
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Hành chính
Điện thoại 0988286007
Email hienc2ngoctao@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách