Thông tin chi tiết:
NGUYỄN VĂN DŨNG
Họ và tên NGUYỄN VĂN DŨNG
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Nhân viên bảo vệ
Trình độ 12/12
Thuộc về bộ phận Hành chính
Điện thoại 0965432586
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách