Thông tin chi tiết:
PHÙNG THỊ PHƯƠNG DUNG
Họ và tên PHÙNG THỊ PHƯƠNG DUNG
Ngày tháng năm sinh 24/12/1983
Giới tính Nữ
Chức vụ Nhân viên
Trình độ Trung cấp
Thuộc về bộ phận Hành chính
Điện thoại 0978516846
Email phungdungc2ngoctao@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách