Thông tin chi tiết:
NGUYỄN TRUNG DŨNG
Họ và tên NGUYỄN TRUNG DŨNG
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Tổ KHTN
Điện thoại 0983868512
Email dungnt0100@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách