Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ THANH TÂM
Họ và tên TRẦN THỊ THANH TÂM
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ KHTN
Điện thoại 0986227631
Email hanhtam7678@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách