Thông tin chi tiết:
TRƯƠNG THỊ HUÊ
Họ và tên TRƯƠNG THỊ HUÊ
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ TT tổ KHTN
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Tổ KHTN
Điện thoại 0385059670
Email truonghue280365@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách