Thông tin chi tiết:
VƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Họ và tên VƯƠNG THỊ PHƯỢNG
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ Cao đẳng
Thuộc về bộ phận Tổ KHTN
Điện thoại 0968067783
Email vtphuong1583@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách