Thông tin chi tiết:
VƯƠNG THỊ VƯỢNG
Họ và tên VƯƠNG THỊ VƯỢNG
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ phó tổ KHTN
Trình độ Đại học
Thuộc về bộ phận Tổ KHTN
Điện thoại 0382882087
Email vuonggv1987@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách